privacybeleid

verwerkingsverantwoordelijke

hans verelst architecten bv, hierna genoemd als HVA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens:
hans verelst architecten bv
justitiestraat 20 bus 13
2018 antwerpen
info@hvarchitecten.be

inne van dijck is de functionaris gegevensbescherming van hva. ze is te bereiken via info@hvarchitecten.be

persoonsgegevens die wij verwerken

hva verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voornaam en achternaam
  • over uw activiteiten op onze website
  • internetbrowser en type apparaat
  • persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of via visitekaartjes

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

hva verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van hun ouders of voogd. we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. we raden ouders dan ook aan zelf de online-activiteiten van hun minderjarige kinderen op te volgen om zo te voorkomen dat er gegevens over deze kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. indien u sterk vermoedt dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hvarchitecten.be. Dan kunnen we de informatie controleren en eventueel verwijderen.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

hva verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren van onze nieuwsbrief en/of nieuwjaarskaart
  • opstellen van documenten ten einde onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren

hva verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

geautomatiseerde besluitvorming

hva neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hva) tussen zit.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

hva bewaart uw persoonsgegevens zolang een architectuuropdracht lopende is, t.e.m. 10 jaar na de voorlopige oplevering. na deze periode wordt slechts een gedeelte van uw persoonsgegevens bewaard (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om contact te houden opdat mogelijkerwijs een wederkerende samenwerking in de toekomst zich kan voordoen. deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

delen van persoonsgegevens met derden

hva verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. hva blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

hva gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hva en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hvarchitecten.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om persoonlijk op ons kantoor de gegevens te komen inkijken. dit ter bescherming van uw privacy. we reageren zo snel mogelijk, binnen de vier weken, op uw verzoek. hva wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en/of verwerkt worden.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

hva neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hvarchitecten.be.

deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd in november 2019.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.